Polityka prywatności

Podane przez Klienta dane osobowe są bezpieczne na stronie B2B GRIFFATI - Nasza polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zapewnia, iż dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży artykułów, realizacji dostawy, dostarczenia informacji na temat zamawianych produktów, jak również rozpatrywania wszelkich próśb i wniosków dotyczących zwrotów, odstąpienia od umowy, przekazania informacji odnośnie płatności, faktur.
Ponadto zapewniamy, iż dostarczone adresy e-mail nie będą ujawnione osobom trzecim, lecz tylko i wyłącznie posłużą do przesłania newlettera oraz do poinformowania Państwa o wszelkich promocjach związanych z naszą działalnością;.

Wszystkie dane, podane na stronie internetowej http://www.griffati.com podczas rejestracji, jak również podczas korzystania z usług B2B GRIFFATI, będą przetwarzane zgodnie z przepisami o których mowa w Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della Privacy”). W myśl art. 13 Codice della Privacy, B2B GRIFFATI informuje co następuje.


1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Rigattieri Domenico.

2. Cel przetwarzania danych

B2B GRIFFATI Rigattieri Domenico, administrator danych osobowych, w myśl art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, informuje co następuje odnośnie danych osobowych dostarczonych przez Państwo w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy zawartej między stronami. Podane dane osobowe należą do następujących kategorii:

1) dane identyfikacyjne (nazwa firmy, siedziba, tel, fax, e-mail, dane fiskalne, itp.)
2) dane dotyczące działalności gospodarczej i handlowej (zamówienia, wypłacalność, dane bankowe, dane księgowe i podatkowe itp.)

Podane przez Państwo dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy zawartej między stronami. Przetwarzanie danych jest w szczególności skierowane na wypełnienie zobowiązań i wynikające z tego przeprowadzenie wszelkich działań administracyjnych, handlowych, rachunkowych oraz podatkowych. Dostarczenie danych, jak również ich przetwarzanie, jest konieczne do realizacji zobowiązań umownych i prawnych.
Dostarczenie danych należy uważać za obowiązkowe, aby podjąć odpowiednie działania zmierzające do realizacji zobowiązań umownych. Ewentualna odmowa dostarczenia danych w niniejszym celu, może spowodowć niemożliwość realizacji umowy oraz zobowiązań prawnych.
Dostarczenie danych jest fakultatywne w przypadku przesyłania informacji lub materiałów reklamowych, które nasza firma może wysyłać na wskazany adres e-mail.
W każdym momencie można nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych, wysyłając drogą elektroniczną odpowiednią prośbę.
Wszelka odmowa dostarczenia danych w celu marketingowym, nie wpłynie na realizacje i wykonanie umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, jak przewidziano w art. 11 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


3. Sposób przetwarzania danych

Dane podawane są drogą elektroniczną bezpośrednio przez użytkownika i przetwarzane podczas rejestracji, korespondencji, zapisywaniu, anulowaniu, także za pomocą urządzeń elektronicznych, zapewniając bezpieczeństwo danych oraz gwarantując ich poufność.
Dane użytkownika, zapisane na elektronicznych nośnikach, są zabezpieczone i przechowywane na serwerze we Włoszech. Administrator zapewnia, iż niniejsze dane są chronione przed wszelkimi nieuprawnionymi wejściami, po podjęciu odpowiednich środków bezpieczeństwa gwarantujących ich integralność.
Przetwarzanie danych następuje również w formie papierowej. Możliwość wejścia w posiadanie Państwa danych mają tylko i wyłącznie podmioty upoważnione, takie jak osoby z działu administracji, marketingu oraz informatycy.


4. Przekazywanie danych

Dane służące realizacji zobowiązań umownych i prawnych, mogą być przetwarzane we Włoszech, tylko i wyłącznie do wyżej wymienionych celów, przez:

1. firmy usługowe, firmy przetwarzania danych, księgowych, doradców podatkowych, jak również przez wszystkie organy kontrolujące poprawność realizacji wyżej wymienionych celów;
2. podmioty zewnętrzne, z którymi nasza firma zawarła umowy, dotyczące środków bezpieczeństwa. W każdym przypadku dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych celów.


5. Prawa interesanta

W myśl art. 7 del Codice della Privacy, użytkownik ma prawo, w każdej chwili, otrzymać potwierdzenie swoich danych, jak również informacji dotyczących celów do których są one używane. Ponadto, użytkownik jest uprawniony do zaktualizowania, korekty, anulowania lub zablokowania swoich danych, a także do całkowitego lub częściowego nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Administratorem danych jest Rigattieri Domenico.
Wysyłając e-mail na adres [email protected], można poprosić o zaktualizowany wykaz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

W każdej chwili użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, o których mowa w art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196